mardi 20 septembre 2011

سید محمود طالقانی: به همین منوال پیش برود، مستبدین، مستبد هایی، بر ما و بر همهٔ ما مسلط خواهند شد

آقای محمود طالقانی: ... به همین منوال پیش برود، مستبدین، مستبد هایی، بر ما و بر همهٔ ما مسلط خواهند شد. این محیط سِلم، این محیط آزادی را اگر قدردانی نکردیم، محیط عُقده گشائی، محیط عناد، بهم ریختگی، موضع گیری قرار دادیم، همانطوری که قرآن در این آیات اشاره می کند، نتیجه اش پیدا شدن مستبدینی است. همانطوری که در تاریخ گذشتهٔ ما بوده است، و در تمام ادوار تاریخی، دیگر رحم به صغیر و کبیر ما نخواهند کرد. در چنین محیطی است که یک انسان خودخواهی، و در عین حال باهوش و زرنگی سر بیرون می آورد. از چه راه مردم را می فریبد؟ از طریق وعدهٔ آب و نان. وَمِنَ النَّاسِ [مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ]{بقرة، آیهٔ ٢٠٤: و از مردم كسى است كه گفتار او در بارهٔ زندگى دنيا مايهٔ اعجاب توست[مايهٔ شیفتگی توست] و خدا را بدانچه كه در دل دارد[به درستی اعتقاد خويش] گواه مى‏گيرد، و حال آن كه او لجوج‏ترين دشمنان است}، خوب دقت کنید، بعضی از مردم اند که وقتی با شما مواجه می شوند، سخنرانی می کنند، شعار می دهند، گفتهٔ آنها شما توده های مردم را فریفتهٔ خود می کند. وعدهٔ آب و نان، وعدهٔ مسکن، وعدهٔ آسایش، در چنین محیطی. این انسان برای رسیدن به هدف، همه جور وسیله را توجیه می کند. دین را به استخدام می گیرد. شرف و انسانیت را به استخدام خود می گیرد. دروغ می گوید. فریب می دهد. خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت هستم. خدا را شاهد می گیرد بر اینکه من می خواهم این مملکت را نجات بدهم. یک رضا خانی، یک آریامهری، و امثال اینها. ولی روحیه اش، لجوج ترین، کینه ورز ترین مردم است نسبت به خلق.تا وقتی سوار کار نشده، وعده می دهد. همین که سوار شد، دیگر به هیچ چیز رحم نمی کند.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire