samedi 3 décembre 2011

افشاگری که بقول "اعظم طالقانی" باعث "عزل منتظری" شد!

http://haghighatnews.blogspot.com/2011/12/blog-post.html
عده معدودی هستند که می دانند نامه های معروف آقای منتظری خطاب به آقای خمینی و هیات سه نفری اعدام در اعتراض به اعدام های شهریور 1367 برای اولین بار توسط بنی صدر افشا شده است، مطلب حاضر به شرح گزارش‌های نشریه آقای بنی صدر درباره اعدام‌های دسته جمعی تابستان ۶۷ و افشای سه نامه اعتراضی آقای منتظری (نوشته شده در ۹، ۱۳ و ۲۴ مرداد ۶۷)به‌عنوان مدارک غیر قابل انکار اعدام‌های ۶۷ در اسفند ۶۷ و فروردین ۶۸ می‌پردازد:


اولین بار در تاریخ ۷ شهریور ۶۷ در شماره ۱۸۴ نشریه انقلاب اسلامی در هجرت خبر اعدام‌ها منتشر شده است. در خبر آمده است که تعداد اعدام شدگان ۵۰۰ نفر بوده است که از هواداران مجاهدین و گروه‌های چپ بوده‌اند و اشاره شده است که برای ما اعدام‌ها محرز هستند اما در باره تعداد و گرایش‌های سیاسی منتظر اطلاعات دقیق‌تر هستیم.

در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۶۷ تیتر «موج اعدام‌ها رویه اعتراض آمیز منتظری و روحانیون» در شماره ۱۸۷ نشریه مشاهده می شود. در خبر مربوطه آمده است که بنابر بر اطلاع داده شده توسط آقای علی بابائی شمار اعدام شدگان بالغ بر ۲۵۰۰ نفر است و خبر اضافه کرده که منتظری به خمینی نامه نوشته است و مضمون بخشی از نامه هم در خبر آمده است بدون اینکه سندش ارائه شود.


در شماره ۱۹۱ به تاریخ ۱۴ آذر تیتر اول نشریه چنین است: «ملاتاریا در خون جنایت‌هایش فرو می‌غلطد.« در این شماره اولین لیست از اعدامیان منتشر شده است. در شماره ۱۹۴ به تاریخ ۲۶دیماه خبر «دو نامه از منتظری در مخالفت با اعدام‌ها« درج شده است. اما نوشته شده است که «تا این زمان متن نامه‌ها بدست ما نرسیده است. « در همین شماره این خبر آمده است که «پس از این اعدام‌ها، نوبت به مخالفان خارج از کشور می‌رسد«.


در اسفند سال ۱۳۶۷ یعنی ۷ ماه بعد از شروع اعدام‌های وسیع در زندان‌های ایران، نامه‌ای بدون اسم فرستنده از ترکیه بهمراه ۳ نامه اعتراضی آیت الله منتظری در باره اعدام‌ها به‌دست آقای بنی‌صدر می‌رسد. نویسنده خطاب به آقای بنی‌صدر نوشته بود »از این نامه‌ها در حمایت از حقوق ایرانیان آنطور که صلاح می‌دانید استفاده کنید. «به‌محض رسیدن این نامه‌ها، آقای بنی‌صدر نامه‌ای خطاب به ۵۰ شخصیت و سازمان حقوق بشر می‌نویسد و نسخه‌ای از نامه‌های اعتراضی منتظری را برای آنها می‌فرستد.

متن نامه آقای بنی صدر به شرح زیر است:

در اواخر ماه ژوئیه، آقای منتظری، جانشین آقای خمینی، دو نامه به او و یک نامه به هیات سه نفری که از سوی آقای خمینی مامور اعدام زندانیان شده است، نوشته است. هیچ مدرکی، هیچ شرحی، هیچ شاهدی نمی‌تواند به صراحت و دقت جمله‌های ساده‌ای که آقای منتظری نوشته است، شدت و وسعت جنایاتی را که رژیم خمینی مرتکب می‌شود، توصیف کند:
 - نامه‌ها پس از هفت ماه از بندهای سانسور عبور می‌کنند و به خارج می‌رسند. خبرنگاری خارجی که جرات کرده بود یکی از نامه‌ها را با خود بیاورد، بازجوئی کردند و نامه‌ها را از او ستاندند. رفتاری را که با نامه‌های «دومین» شخصیت رژیم به «اولین» مقام آن، می‌کنند، شدت سانسور را به روشنی تمام تصویر نمی‌کند؟

 -
با خواندن این نامه‌ها شما نیز تصدیق خواهید کرد که بی رحمی و وحشیگری «کمیسیون اعدام» که آقای خمینی تشکیل داده است، اندازه نمی‌شناسد:

همانطور که آقای منتظری می‌نویسد، نه قانون، نه انصاف، نه داد، نه دین، نه آئین، رعایت نشده‌اند. دستور «همه را اعدام کنید»، جای اینها همه را گرفته است.

یقین دارم شما نیز وقتی نامه‌های آقای منتظری را می‌خوانید با من هم‌عقیده می‌شوید که در قبال جنایات استثنائی، تدابیر استثنائی باید اتخاذ بشوند .تنها با محکوم کردن این جنایات، نمی‌توان از تکرار آنها جلوگیری کرد. شما را به اتخاذ این تدابیر می‌خوانم. به نظر اینجانب کار آمد ترین تدبیرها، جلب همکاری وسائل ارتباط جمعی در افشای روزمرده این جنایات است. دعوت از دولت‌ها به خودداری از روابطی که از حد عادی فراتر می‌روند و نوعی مشروعیت به این رژیم می‌دهند، تدبیر موثر دیگری است. ابراز همدردی با مردم ایران و افزایش فشار افکار عمومی برای استقرار صلح قطعی، در افزایش میل مبارزه در مردم ایران برای استقرار آزادی‌ها، تاثیر تعیین کننده دارد.

با احترام   ابوالحسن بنی‌صدر

دفتر آقای بنی صدر نامه‌ها را در اختیار رادیوهای ایرانی خارج از کشور قرار می‌دهد و ترجمه نامه‌ها را نیز به مطبوعات غرب می‌فرستد و از جمله روزنامه لوموند خلاصه نامه را منتشر می‌کند. رادیو بی‌بی‌سی در تاریخ ۵ فروردین سال 68  نامه‌ها را منتشر می‌کند که با واکنش تند خمینی در نامه مورخه ۶ فروردین ۶۸ روبرو می‌شود و در نهایت منجر به برکناری منتظری در ۸ فروردین 68 می‌شود. موضعگیری برخی سیاسیون خصوصا خانم اعظم طالقانی درباره افشای نامه های اعتراضی آیت الله منتظری توسط آقای بنی صدر نیز بسیار تعجب برانگیز بود، ایشان بعد از عزل آقای منتظری گفته بودند که بنی صدر باعث عزل منتظری شد!

بدین قسم بعد از گذشت ۶ ماه از پایان اعدام‌ها برای اولین بار مدارک غیرقابل انکار این اعدام‌ها منتشر شدند. ۱۲ سال بعد خود آقای منتظری در کتابش این نامه‌ها را منتشر ساخت که نشان از درست بودن صحت خبر منتشر شده از سوی دفتر آقای بنی صدر داشت. عکس‌های پیوست شده، شماره‌های ۱۸۴، ۱۸۷، ۱۹۱، ۱۹۴ و از همه مهم‌تر شماره‌های ۱۹۸ و 199  نشریه (دو هفته نامه) انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد، در شماره ۱۹۸ مورخه ۲۲ اسفند ۱۳۶۷ اصل اولین نامه منتظری خطاب به خمینی که در ۹ مرداد ۱۳۶۷ نگاشته شده بود، منتشر شده است و در شماره۱۹۹ مورخه ۷ فروردین ۱۳۶۸ متن نامه آقای بنی‌صدر خطاب به سازمان‌های مدافع حقوق بشر به‌همراه اصل نامه‌های دوم و سوم آقای منتظری آمده‌اند:
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire